LED obrazovky v ČíněŽe je Čína největším výrobcem velkoplošných obrazovek, o tom, myslím, nikdo nepochybuje. Ale jak znatelná je stopa digitalizace reklamy v samotné Číně? Čína je opravdu rozlehlou zemí s mnoha obyvateli. Největší pozornost provozovatelů reklamních nosičů se oprávněně soustřeďuje na velká města. Globálně se dá hovořit o daleko menším zastoupení reklamních nosičů podél cest a soustředění venkovní reklamy na městské aglomerace a nejbližší okolí.

Čína je zemí megalomanství, proto není divu, že obrazovky téměř výlučně svými rozměry neklesají pod rozměr billboardu. Největší zastoupení obrazovek je na veřejných prostranstvích, které jsou opět svými rozměry poněkud větší, než na jaké jsme v Evropě zvyklí. Obrazovku tak najdete na rozměrných náměstích, na čelní straně vlakového nádraží, ale také u nekonečných silničních nadjezdů a obchvatů měst. Čínská kultura není příliš zvyklá na obchodní a nákupní centra, jejich variantou jsou rozlehlé trhy, proto také není mnoho příležitostí pro LED obrazovky v těchto početně méně zastoupených centrech.

LED obrazovky v ČíněLED obrazovky pronikly i do turisticky exponovaných míst. Vysoké zastoupení obrazovek v turistických lokalitách má své opodstatnění ve vysoké návštěvností mnoha kulturních a přírodních památek, které často připomínají spíš lunapark, než památku. Ale to je odrazem masové kultury čínského národa.

LED obrazovky v ČíněLED obrazovky v Číně