iPad2 SmartcoverJiž jsme tu několikrát rozebírali možnosti elektronického letáku, katalogu nebo knihy a to hlavně z pohledu využití pro výstavy, prezentace anebo konference.

Dejme si  malou exkurzi do minulosti. Jak to všechno začalo? Nejprve byl papír. Jedna z nejlepších forem jak dostat informace o produktech ke klientovi. Ostatně tištěné letáky jsou hojně využívány dodnes. V devadesátých letech minulého století se s rozmachem cédéčka začaly objevovat propagační materiály v elektronické podobě. Určitě si pamatujete, jak jste na výstavách k tištěnému prospektu dostali ještě jedno a více CD, které jste ale většinou nikdy nepoužili. Tyto katalogy nikdy nedosáhly většího rozmachu. Měly jednu chybu – nebylo možné je aktualizovat. Dalším krokem bylo umístění katalogu na web. Tím se vyřešil problém s aktualizací, ale zůstal problém s doručením informace ke klientovi, který, pokud nezná váš web,se ke katalogu nedostane.

Jak by tedy mohlo být sdělení a přenos informací k zákazníkovi co nejefektivnější? Základní požadavky jsou: možnost aktualizace, interaktivita (odkazy na e-shop, na call centrum apod.) a hlavně možnost doručení informace ke klientovi. V současné době tyto podmínky splňují zařízení typu iPad od Applu.

Základem všeho je dobrá aplikace pro váš katalog. Aplikaci si váš potenciální klient může stáhnout přímo z App Store do svého iPadu.  Druhou variantou je použití iPadu s danou aplikací jako info kiosku na výstavě, konferenci nebo jako podpora vašeho obchodního týmu. Obchodníci mají  aktuální informace o produktu stále u sebe a tím i u klienta. Potom můžeme mluvit o tzv.  Sales Force Managementu. Této tématice se ale budeme věnovat v samostatném článku.

Na českém trhu je již několik firem, které do této technologie investují.  Jedná se např. o kosmetickou firmu Oriflame. Jejich katalog je velmi efektní, bohužel zde chybí jakákoliv interakce, klient může katalog jenom prohlížet, ale nemá možnost přímo objednat. Na druhou stranu má k dispozici stále aktuální data.

Podobnou cestou se začínají dávat i vydavatelé tištěných médií. Jednoduše nabízejí možnost koupit si časopis na stánku nebo jeho kopii na AppStore. Kopie je možná zavádějící výraz. Časopisy na iPadu využívají plně interaktivitu, tzn. videa, přímé odkazy, aktivní reklamu apod. Jeden z nejpovedenějších časopisů pro iPad je na českém trhu bezesporu týdeník Respekt.

Dalším příkladem jsou elektronické knihy. Dobrou interaktivitu vykazují například e-kuchařky. Opět si jednoduše stáhnete na iPad aplikaci a můžete začít vařit. Výhody? Tady už to začíná být zajímavé jak pro klienty, tak pro zadavatele reklamy.

Aplikace  vám umožní zadat ingredience, které máte doma a doporučí  příslušné recepty. Pro marketingové účely je pak nezanedbatelná možnost „product placementu“, e-kuchařka vám do receptu doporučí tu nejlepší přísadu od „platící“ firmy.

Samostatnou kapitolou jsou potom odborné knihy a technická literatura, kde jsou možnosti ještě výraznější. „Dnes jsou odborné tituly velice rozsáhlé a většinou vás zajímá pouze jedna kapitola. Převodem do elektronické podoby se nechá kniha rozdělit na jednotlivé oblasti např. fotografování  na horách. Vy si jednoduše koupíte pouze tu část nebo oblast, kterou právě řešíte.“ říká Jiří Vlček ze serveru palmknihy.cz, který se zabývá vydáváním elektronických knih.

Přínosem aplikací pro katalogy, e-knihy nebo letáky je možnost vkládání instruktážních videí nebo přímých odkazů na e-shop produktu.

Nezanedbatelná je určitě úspora nákladů na tisk a distribuci. A v neposlední řadě i aktuálnost informací přímo u klienta.

Vývojem výše uvedených publikací a B2B aplikací se zabývá firma iStyle, která je také autorem aplikace pro řízení výroby kytar, kterou představíme v dalším článku.