Jan Jaroš - iStyle CZZařízení digital signage začínají více pronikat do nejrůznějších oblastí našeho života, nahrazují statická řešení propagace, papírové letáky apod. Do této kategorie spadá i využívání tabletu iPad od firmy Apple, které umožňuje mnohostranné využití právě na poli digitálních médií od použítí jako interaktivní leták přes sběr dat v terénu až po řízení výroby nebo obchodního týmu. Jak už bylo ale několikrát řečeno, samotné zařízení je k ničemu bez pořádné aplikace, proto dnes přináším rozhovor s panem Janem Jarošem, zástupcem firmy iStyle, která právě tyto aplikace vyvíjí.

iStyle je na trhu vnímán jako prodejce HW značky Apple, co vás přivedlo k vývoji aplikací?

Jan Jaroš: Hlavně potřeby zákazníků. Všiml jsem si, že iPad je super zařízení pro kohokoli. U firemních zákazníků se několikrát stalo, že si iPad chválili jako přenosné zařízení, ale stále jim něco chybělo. Plně využívali  email, kalendář , internet apod. Při takovémto používání je iPad jako větší a přehlednější iPhone a nebo menší a lehčí počítač. Pravý potenciál pracovního nástroje se uvolní až v situaci, kdy zákazníkovi nabídneme aplikaci na míru. Díky mobilitě iPadu, rychlého přístupu k datům, propojením s datovými sítěmi  poskytneme důležité informace bez ohledu na místo a čas.  Dle zadaných požadavků jsme schopni mnohokrát najít řešení prostřednictvím aplikace a iPadu. Podle mého názoru na trhu není zařízení, které by bylo takto multifunkční a přitom spolehlivé a designově tak kvalitně a zajímavě propracované. Díky aplikacím, jsme schopni rozšířit skupinu spokojených zákazníků z profesionální sféry.

Pro jaké zákazníky jsou aplikace určeny?

JJ: Stručně řečeno pro všechny. Základními otázkami je, co mi aplikace přinese, zda se tím moje společnost stane efektivní a jestli mi tato aplikace přinese zisk. Pokud si zákazník umí na tyto otázky odpovědět, je celkem zřejmé, že aplikaci potřebuje. V mnoha případech i obyčejná nativní aplikace na zobrazení webového obsahu přivede více zákazníků, nebo aplikace na sběr dotazníkových dat „ušetří naše lesy“ a data máte v databázi okamžitě. Jsou to velké niance v potřebách zákazníků.  Dalo by se říci, že každý zákazník potřebuje aplikaci a s každou aplikací se zákazníkům zpříjemní život, jak z hlediska efektivity, tak z hlediska příjmů.

Co by měl zákazník vědět  před samotným vývojem aplikace?

JJ: Potřebuje mít rozmyšleno, pro koho je aplikace určená, případně jaká bude její cena na AppStore. Je dobré promyslet, jaký jí udělá marketing, pokud se jedná o aplikaci pro zákazníky. Bude-li aplikace určena pro jeho vlastní potřebu, musí zákazník vědět, kdo a jak jí bude používat. Aplikace musí být jednoduchá a plnit primární účely, a to snížit náklady, zvýšit efektivitu a zisk.

Jak taková aplikace vzniká?

JJ: Aplikace vzniká vlastně vnuknutím myšlenky naším obchodníkem, protože je pravda, že mnoho zákazníků ani netuší, že mohou mít vlastní aplikaci. Další skupina mnohdy neví k čemu jim vlastně ten „iPad“ může být. V podstatě pokud si my, jako iStyle, myslíme, že společnost naší aplikaci využije, jdeme nabídnout řešení. Pokud zákazník uzná, že by mu aplikace opravdu ulehčila život nebo si nás kvůli tomu zavolal, začíná základní analýza požadavků a základní brainstorming nad tím,  jaké funkce první verze aplikace bude mít. Jsme zaměřeni na spokojenost zákazníka, často i na jeho vlastního spotřebitele. To znamená, že poradíme, jaké „vychytávky“ má zákazník dát hned do první verze a jaké si má nechat na pozdější update aplikace. Následně si vyžádáme od zákazníka přesnou specifikaci aplikace a její funkčnosti. Tento popis může být sepsán v textovém dokumentu jako požadavky, nebo v tabulce funkčnosti. Vedeme zákazníka k tomu, aby si své zadání dobře promyslel a zvážil funkce i vlastnosti aplikace. Jakmile máme požadavek, probíhají konzultace a výsledkem je návrh řešení. Nakonec vzniká cenová nabídka a předpokládaný termín dodání aplikace. V případě, že zákazník souhlasí, požadujeme v případně, že to aplikace potřebuje, „API“ (aplikační rozhraní) na server, poskytující data pro aplikaci nebo databázi do které se data ukládají. Existuje samozřejmě i možnost serverovou aplikaci vytvořit v rámci kompletní dodávky řešení.  Náš zákazník v tu chvíli získá vlastně kompletní systém na klíč. Jakmile máme domluvené rozhraní, začíná vývoj. Pokud je aplikace správně popsaná při jejím zadání, a je naprogramována podle něj, zákazník souhlasí. Schválí chování a funkce beta verze. Na aplikaci jsou průběžně testovány všechny její funkce, je dodržen i termín startu aplikace. Dle náročnosti se můžeme bavit v průměru o 14 dnech až 2 měsících vývoje. Následně po odsouhlasení zákazníkem jde aplikace na schválení přímo do společnosti Apple. To trvá cca 7 dní. Pak můžeme aplikaci umístit na AppStore. Často zákazníci přicházejí s vlastní představou o budoucí aplikaci a my se ji snažíme naplnit. Většinou se to podaří.

Jaké jsou přínosy pro klienta?

JJ: Můžeme jich vyjmenovat několik. Dostane se k řešení, které mu přinese 100% mobilitu, ušetří čas a peníze, sníží náklady. Na příkladu servisního centra bych se pokusil vysledovat výhody pro uživatele aplikace. Začal bych od monitoringu servisního zaměstnance, jeho polohy, splnění současného a zadání nového úkolu a tím zvýšení jeho efektivity až po snížení nákladů za tisk, telefon, cestovních nákladů, rychlejší přenos dat a informací od exekutivy ke koncovým pracovníkům a obráceně.  Každý člověk jistě najde mnoho  vlastních užitečných nápadů, jak využít iPad v podnikání.

Jak vnímají klienti možnost použití iPadu a vlastní aplikace?

JJ: Polovina zákazníků je nadšená, protože nevěděli, že je jednoduše možné nechat si udělat aplikaci na zakázku. Druhá polovina zákazníků ocení dostupnost aplikace  a její variabilitu. Pravdou je, že díky tomu, jsme opravdu schopni dodat iPad s aplikací komukoli.

Můžete srovnat přístup klientů k využívání těchto technologií u nás a v zahraničí?

JJ: Pokud se podíváme na zahraniční výrobce, již několikrát jsem viděl jak lze iPad využít v lékařství, v restauraci, v průmyslu. Myslím, že velmi dobrým příkladem je amerika, kde se dá použít iPad jako pokladna pro platbu kartou, nebo iPad jako interaktivní jídelní lístek, kde je možné objednat jídlo, v kuchyni se ukáže na display kdo a co objednal a u číšníka se objevuje co, komu a kdy má přinést. V České Republice je ve srovnání s ostatními státy malé procento „odvážných“ ale vím, že ti co to zkusí a jdou do toho, neudělají chybu. Důvod mého přesvědčení je jednoduchý. Jak říkal Apple „Think different“  nebo  „it`s work“. Je tu velký náskok před konkurencí.

Jak vidíte budoucnost využití iPadu a aplikací pro firemní prostředí?

JJ: Odpovědět na tuto otázku mi připadá  jako hádat z křišťálové koule :-) . Je těžké předpovědět budoucnost. Je mnoho těch, kteří napodobují, ale vizionářů je jako šafránu. Pravdou je, že iPad má náskok minimálně do roku 2013, mezi tím budou určitě další aktualizovaná verze HW. To znamená, že bude tento náskok  neustále narůstat. Dnes je 350.000 aplikací na AppStore, 65.000 je přímo pro iPad. Denně vznikají nové pro všechny a nové na objednávku pro konkrétní zákazníky. Každou hodinu vznikne nová myšlenka na aplikaci, kterou ještě nikdo nemá. Myslím že toto je nevytěžitelný zdroj rozvoje trhu. Těším se na dobu, kdy půjdete po ulici nebo po firmě a řeknete si: Jak to tehdy mohlo bez iPadu vůbec fungovat? iPad má opravdu potenciál všude. Je to display, počítač a komunikační rozhraní s možností získání a odeslání vytvořených dat. Toto je asi definice nejuniverzálnějšího zařízení na světě. Zabudujme ho do automobilu, kontrolujme jím jeho výrobu, zapojme do zábavy…… Ten potenciál využití je opravu obrovský a stačí k tomu jen APLIKACE.

Díky za rozhovor.