iPad aplikace pro golfová hřištěPokud patříte mezi vášnivé golfisty, už jste se zřejmě na hřišti potkali s maršálem. Pro nás ostatní krátká definice: maršál je zaměstnanec golfového areálu, který dohlíží na dodržování pravidel hry a golfové etikety a udržuje průchodnost hřiště kontrolou tempa hry jednotlivých flightů. Ve skutečnosti maršálové dělají nebo mohou dělat ještě další činnosti, např. kontrolu technického  stavu hriště, informovat hráče apod.

Kontrola hřiště musí probíhat na samotném hřišti, stejně jako sledování tempa hry, jak ale  nahlásit závadu nebo incident na hřišti? Nabízí se možnost zvednout mobilní telefon a zavolat kompetentní osobu, ale hřiště jsou rozsáhlá a během jedné pochůzky se může objevit více problémů a tady je prostor pro  digitální řešení ;-)

Jak na to? Řešení je jednoduché. Potřebujete aplikaci, která obsahuje požadované  funkce a zařízení které aplikaci přehraje. Jako ideální se nabízí iPad s 3G modulem. Jednoduše se ovládá a nechá se snadno přenášet. Maršál ho může mít vždy při sobě a pokud se na hřišti objeví jakýkoliv problém, vyřeší ho a  událost zaznamená přímo na iPadu a následně odešle do centrální databáze, kde se s ní může pracovat.

Pojďme se podívat, co aplikace umí konkrétně a čím je maršálovi nápomocna. Začněme hlavní pracovní náplní maršála, tj. udržení plynulosti hry. Aby byl schopen plynulost zajistit, potřebuje dostatek informací o hře. V rámci aplikace ví nejen, jaké turnaje probíhají na hřišti, ale má při ruce stále se měnící startovní listinu, kde kdy jaký hráč má být a přímo v poli může zaznamenat průběžné výsledky aby tyto mohly být zobrazovány on-line na obrazovce v klubovně. Důležitým údajem pro plynulost hry v běžné hře je seznam hráčů dle odbavení a jejich startovací čas podle rezervace a z toho plynoucí aktuální pozice  hráčů v poli. To jsou údaje, které pomohou sjednat nápravu při zpomalení hry a řešit případné incidenty na hřišti.

Aplikace umožňuje záznam porušení pravidel chování hráče na hřišti s možným dopadem na výsledek hry. Což může být podklad předaný hlavnímu rozhodčímu, který má k dispozici iPad se stejnou aplikací. Vše je tedy online k dispozici.

V neposlední řadě aplikace umožňuje záznam závad na hřišti, jejich odeslání na stanoviště údržby a zpětnou kontrolu jejich vyřešení.  Samozřejmostí je i výkaz kontrol a samotné práce maršála.