LED panelNa začátku instalace většiny digitálních reklamních nosičů, určených k prodeji reklamního prostoru, je touha majitelů po vydatných ziscích. Ale ouha, svět není natolik růžový, aby si jakýkoli provozovatel mohl být jistý, že do měsíce po spuštění bude jeho obrazovka promítat logo energetického gigantu nebo telekomunikační společnosti.

V poslední době lze sledovat zajímavý posun klientů, kteří na obrazovkách inzerují. Především lze vypozorovat, že se zvyšuje procento zastoupení malých lokálních společností. Případně se objevují menší podnikatelské subjekty, které nabízí úzce specializovaný sortiment.

Reklama na hotýlek v horách nebo půjčovnu motorek už nepřekvapí. Další důležitou oblastí, kde digitální reklama zabírá, jsou kulturní a společenské akce.   Tady má digitální reklama oporu ve své nejsilnější stránce, tedy v aktuálnosti informací. Charitativní organizace  jsou také vděční inzerenti. Proč ne, sarkasticky řečeno, je aspoň co vysílat a zároveň obrazovka získá jakousi aureolu dobrodince.

Ale vraťme se k menším podnikatelským subjektům.  Ceny reklamního prostoru na obrazovkách klesly a staly se přijatelnými pro společnosti s menším reklamním rozpočtem. Dnes  si tedy může dovolit i menší společnost spoty na reklamní obrazovce.

Zdá se, že hlavní příčinou absence velkých zadavatelů  zůstávají mediální společnosti, které celkem úspěšně blokují kampaně na digitálních médiích.

Buďme rádi za tento vývoj, protože stoupat vzhůru se má od prvního schodu.