Digitální obsahDigitální-signage je stále poměrně mladý obor, lidé s ním neumí pracovat.

Don Pierson, prezident a COO Studia Flypaper, ze své mnohaleté praxe upozorňuje na na nejčastější chyby při tvorbě reklamního obsahu:

Největší chybou je špatná kvalita obsahu– většinou z nedostatku peněz, času, nebo obojího.

Dalším hříchem je statika: pokud není obsah dynamický, jde o plýtvání peněz, nikoho nezaujme. Obsah se musí měnit, nejlépe být interaktivní, aby upoutal pozornost diváků co nejdéle.

Dalším problémem je trhaný obsah: jakmile není obsah zajištěn dobrou technologií, může docházet k chybám při zobrazení, což může diváky od sledování odradit.

Dalším nešvarem je zobrazovat obsah, který nudí. DOOH nabízí přeci mnoho možností, jak s obsahem pracovat, neustále jej aktualizovat, oživovat. Diváci by nikdy neměli mít pocit, že sledují stejnou věc znovu a znovu, ačkoli to je ve skutečnosti pravda.

Do tvorby obsahu bychom neměli investovat příliš mnoho peněz. Je potřeba si určit, jak dlouhé je potřeby vytvořit smyčky. Není efektivní vytvořit spoustu zpráv unikátního obsahu, když si nikdo v průměru nepřečte ani osminu z těch všech. Je lepší se soustředit na vytvoření takových, které budou nejlepší a zvýšit frekvenci vysílání, aby každý měl šanci vidět třeba jen pár, ale velmi zajímavých.

Neméně důležitým parametrem je termín nasazení. Je potřeba vymyslet vhodný termín zařazení spotů v závisloti na produktu nebo službě a plánovat vše dostatečně dopředu. Není nic horšího než dodat spoty pozdě, nebo ve špatné kvalitě, jen kvůli tomu, že se dělaly na poslední chvíli.

Významným požadavkem je měřitelnost návratnosti investice. Pokud nezměříme efekt, je to chyba, měli bychom se zajímat se o výsledky. Analýza a měření efektu jsou klíčové pro obchodní komunikaci.

zdroj: www.mam.cz