Pokud má být investice do LED obrazovky efektivní a v konečném důsledku zisková, musí být umístěná na frekventovaném místě, kde osloví velké množství potencionálních zákazníků.

Příkladem takovéto instalace je velkoplošná LED obrazovka na hlavní třídě TGM v Karlových Varech, která je zde od roku 2009.

V tomto lázeňském městě asi nenajdete lepší místo pro umístění LED obrazovky. Existují i jiné atraktivní lokality, např. lázeňská zóna s kolonádami. Zde však korzují převážně lázeňští hosté, kteří se přirozeně více zajímají o karlovarské prameny, oplatky a Becherovku. Reklama a inzerce místních podnikatelů, restaurací a služeb je zřejmě moc nezajímá. Zato třída TGM leží v srdci Karlových Varů, kde je umístěna řada důležitých bankovních institucí a úřadů, hlavní pošta a záplava obchodů, kam denně míří davy místních obyvatelů. A právě pro ně je většina informací a inzercí na velkoplošné obrazovce určena.

LED obrazovka je složena z 12-ti modulů P10 (3 na výšku a 4 na šířku). Poskytuje rozlišení 256 x 192 pixelů, je uchycena konstrukcí, která odpovídá designu budovy, na které je velkoplošná obrazovka umístěna. Speciální plošina za zobrazovačem usnadnila samotnou instalaci a v případě poruchy umožňuje technikům snadný přístup. Systém je ovládán vzdáleným přístupem přes internet, reklamy a spoty je možné spouštět i z domova. Komunikaci obrazovky s obsluhou zajišťuje software LED Studio.