LED obrazovka Žďár nad Sázavou

LED obrazovka Žďár nad Sázavou

Nabídka reklamních LED obrazovek v ČR se zvětšuje. Kromě Prahy, kde jsou digitální panely standardní záležitostí, letos pokročila výstavba LED nosičů i v regionech. Regionální provozovatelé klienty lákají především na příznivější ceny.

V  letošním roce v regionech vzniklo několik nových obrazovek, například na Vysočině (provozovatel je SM Consulting) či v Brně (Hit Media).

Důraz kladen na umístění nosiče

Důležité je vybrat pro obrazovku takové místo, které jí zajistí dobrou viditelnost, aby mohla oslovit co možná největší počet lidí. „Výběru lokality věnujeme velkou pozornost. Právě místo je rozhodující, jak budeme atraktivní pro naše klienty,“ vysvětluje Martina Černá z firmy SM Consulting. Její obrazovka může denně oslovit cca 20 tis. lidí, je u pěší zóny, centrálního parkoviště a v blízkosti silnice 1. třídy I/37.

Obrazovky jsou umísťovány často u dopravních uzlů, kde je velká frekvence lidí zajištěna. „Vsadili jsme na lokalitu, kde se sbíhají silnice ze tří významných směrů do Brna, na místo tvořící pomyslnou bránu do města,“ popisuje David Staněk z Hit Media. Denní průjezdnost se v tomto místě pohybuje okolo 70 tisíc aut. „Klienti toto umístění označují za ,moravský Nuselák‘,“ dodává s úsměvem Staněk.

V regionech digi plochy zaujmou

Digitální panely v regionech mají trochu jiné postavení nežli nosiče v Praze. „Reklamní sdělení na tomto médiu je v dané lokalitě jediné a je mu proto věnována větší pozornost než ve velkých městech, kde může sdělení snadno zaniknout,“ míní Černá. Reklama je podle ní proto lidmi více vnímána. „Jedná se o nevšední médium, které se tak rychle neokouká,“ souhlasí Ondřej Jednota z magazínu dmarketing.cz. Podle Jednoty mají tyto digitální nosiče proti statickým klasickým médiím výhodu i v tom, že spot lze použít opakovaně a náklady na jeho výrobu jsou minimální.

Kdo zde inzeruje

Provozovatelé si shánějí klienty spíše napřímo, jen malá část zadavatelů je získána přes agentury. „Většinu klientů oslovujeme sami,“ tvrdí shodně provozovatelé regionálních ploch.

Zadavateli reklam zde jsou samozřejmě převážně regionální firmy. „Největší část tvoří klienti z regionu nebo regionální pobočky, až 90 %,“ potvrzuje Černá. Stejně vysoký poměr regionálních klientů uvádí i Stanislav Bedlivý z firmy Virgo Strakonice, která nabízí LED ve Strakonicích. Většinou se jedná o místní prodejce, jako např. optiky, oděvy či stavebniny a poskytovatele služeb – restaurace, autodoprava apod. Obrazovky využívají ale i organizátoři tamních kulturních a sportovních akcí či politici. U větších měst je už převaha regionálních klientů méně výrazná, v Brně tvoří asi dvě třetiny klientů. V Českých Budějovicích (Trima CB) dokonce mírně převažují klienti mimo region, zde je ale odlišnost v tom, že obrazovka je prodávána v rámci větší sítě ploch, které jsou umístěny po celé ČR. Regionální provozovatelé obrazovek se od pražských liší právě tím, že mají jen jednu obrazovku v daném regionu a nemohou klientům nabídnout celou síť a tím kampaň většího rozsahu. „Všichni ale nabízejí podobné médium, takže je možnost, např. při celonárodní kampani, že se provozovatelé dohodnou a spojí,“ upozorňuje Jednota.

Jak se pohybuje cena

Tím, že provozovatelé regionálních obrazovek cílí nabídku spíše na regionální firmy, je přizpůsobena cena i způsob prodeje ploch. Základní cena nejlacinějšího spotu se pohybuje v rozmezí od 7 do 50 tisíc Kč za měsíc (záleží na konkrétním provozovateli a ploše, délce reklamního spotu a frekvenci jeho opakování), což je několikanásobně méně, než na kolik by vyšel nejlevnější spot v Praze. Vlastníci ploch v regionech nabízí i kratší kampaně než na jeden měsíc, umožňují i týdenní či dvou týdenní kampaně. Ty jsou vhodné např. pro různé akce.

zdroj: www.mam.cz