Reklama mimo domov je především vizuální komunikací. A jak by ne! Vždyť 80 % veškerých informací vnímáme zrakem. Působení reklamy v prostředí mimo domov se musí zaměřit na dvě základní otázky. Jak zařídit, aby si příjemce reklamy všimnul a jak působit obsahem, aby reklama u příjemce vzbudila očekávanou reakci (okamžitý nákup, touhu po získání produktu, inspiraci, znalost značky apod.)

Necelých 5 % našeho zraku je přizpůsobeno k ostrému vnímání okolí. Zbytek, tedy více jak 95 % zraku je nazýván periferním viděním. Periferní vidění je jakýmsi ochráncem našeho zdraví chránící nás před srážkou s předměty ať se jedná o automobil, letící vajíčko a jiné pohybující se objekty. Tato oblast lidského zraku totiž vyhodnocuje pohyb, přitom však není schopná vnímat obrysy předmětů. Pokud tedy jdeme po ulici a na protějším chodníku bude stát známý, periferním viděním si jej nevšimneme, protože sice vyhodnotíme přítomnost objektu (sami jsme v pohybu), ale již nejsme schopni rozpoznat obrys postavy a vyhodnotit postavu jako svého známého. Pokud však onen známý na nás zamává, vyvolá pohyb, který periferní vidění vyhodnotíme jako možné ohrožení a instinkty zavelí podívat se směrem k mávajícímu známému.

Ano, podvědomě již tisíce let využíváme tuto vlastnost i ke komunikaci. Ale v čem je tento poznatek užitečný reklamě mimo domov? Prvním úkolem reklamy je upoutání pozornosti na sebe. Mohou se stát dva případy (pouze vizuální komunikace). Buď se reklama postaví do pěti procentního zorného úhlu, abychom ji viděli ostře, nebo reklama vyvolá pohyb, který naruší naše periferní vidění, a my budeme nuceni instinktivně vyhledat zdroj vzruchu. Pro zjednodušení neuvažujme nahodilé pohledy, ani záměrné vyhledávání informací, protože to již není otázkou instinktivního jednání na zrakový podnět, ale uvědomělé činnosti, při které zrak slouží jako nástroj hledající odpověď na naši otázku.

Kolik ploch znáte, které se nachází ve vašem zorném úhlu? Jak využít poznatků vědy pro efektivní reklamu?

Na tyto a další otázky se zaměříme v příštích dílech seriálu vizuální komunikace.