Myšlenka proměnit automobil na reklamní plochu se vžila už i v české kotlině. Nejčastěji se setkáváme s volnými polepovými plochami na soukromých automobilech. Proběhlo i několik pokusů o digitalizaci reklamní plochy automobilu a pro tento účel se nejvhodnější plochou prokázalo být zadní okno. Jedná se však téměř vždy o automobily společnosti provozující tuto reklamní plochu.

V USA využili finanční krizi a nabídli majitelům automobilů přivýdělek při pravidelných jízdách do práce, na nákupy a domů. Zadní skla mnoha automobilů v Minnesotě a Texasu se tak stala digitálními reklamními plochami. Digitální projekce na plochu zadního skla a online připojená řídící jednotka reklamní plochy, může kdykoli změnit obsah vysílání.

Zkušenost provozovatelů ukázala, že nejvhodnějším modelem vysílání je smyčka 10-ti sekundových spotů a ideální situací je dopravní zácpa, protože při rychlosti překračující 100 kilometrů se reklamní plocha stává nečitelnou.