LCD displayNejvětším problémem obrazovek umístěných ve venkovním prostředí vždy bylo a je sluneční záření.

Odraz slunečních paprsků od přední plochy obrazovky působí značně proti vyzářené intenzitě obrazu. A jelikož je denní světelná intenzita okolí daleko větší, než v noci, je jasné, že je přímé sluneční záření na plochu obrazovky nejhorší možnou variantou.

Technologie současných outdoorových LCD obrazovek jdou třemi směry. První využívají slunečních paprsků pro vlastní podsvětlení obrazovek. Druhým trendem je zintenzivnění podsvětlení vlastními zdroji světla a třetí se zaměřují na eliminaci odrazů slunečních paprsků od plochy obrazovky. Samozřejmě jsou zde i varianty, které kombinují více metod najednou.

Dnešní článek je věnovaný technologii, která zamezuje odrazům slunečních paprsků. Manufacturing Resources International si nechalo patentovat takzvaný Solar Rejection Film – fólii odrážející sluneční záření. Výrobce slibuje, že fólie je schopná odrážet až 50% slunečního záření včetně ze záření vyplývající tepelné energie ještě před dopadem na obrazovou plochu LCD obrazovky. Fólie se instaluje na vnitřní plochu ochranného skla chránící obrazovku proti fyzickému poškození (také známé pod názvem protivandalské).

Minimalizace dopadu záření ze slunce a zároveň vysoká zpětná propustnost fólie (nestíní obraz LCD obrazovky) dá vyniknout černé ve vysílaném spotu, takže se zvýší kontrastní poměr a zároveň dramaticky stoupne sledovatelnost spotů.

Fólie díky omezení tepelného záření také ušetří náklady na elektrickou energii, jelikož není za potřebí více dimenzovaného chlazení v podobě aktivních větráků, případně klimatizace.