V hlavním městě Estonské republiky vyrostl nový komplex zahrnující obchodní galerii, multikino a koncertní halu.

Součástí nákupního a zábavního centra Solaris se stala i síť 120-ti interiérových LCD obrazovek (42 a 50 palců) a jedna venkovní velkoplošná LED obrazovka. Dobrou zprávou je, že celá síť patří jediné společnosti, Obsah interiérových obrazovek i venkovní obrazovky je tak řízen centrálně.

Majitel sítě nabízí celou síť jako komplex služeb, jde dokonce dál a celý systém založilo na platformě Flash. Flashový obsah za pomocí Action scriptu, což je skriptovací jazyk, využívá externí databáze. Všechny informace na obrazovkách jsou tak automaticky obměňované.

Komentář autora: Tento projekt se mi velice líbí a to ze dvou důvodů. Zaměření obsahu na venkovní obrazovce je primárně určené pro nalákání kolemjdoucích do vnitřních prostor komplexu. Interiérové obrazovky zase slouží k navigaci po budovách, propagaci lákavých nabídek i zábavě a odpočinku.

Systém, který by spojil vnitřní komunikaci s tou venkovní, je ojediněle k vidění i v ČR. Bohužel, je celý systém zatím reklamním nosičem, který neslouží ke prospěchu zákazníků. Příčinu vidím v převrácené logice. V Česku je zvykem vybrat nejlepší místa na reklamní médium a to poté nabídnout komukoli, kdo zaplatí. Zákazník je ten, kdo se musí smířit s reklamou. Opačná teze praví, že zákazník by měl chtít aktivně vyhledávat informace, tedy užitečnou reklamu.

To se povede pouze v momentu, kdy bude reklama poplatná místu, času i okolnostem. Až se dostaneme do stádia, že se budeme snažit dělat reklamu jako užitečnou informaci pro zákazníky a návštěvníky, poté reklama přeroste v poskytování informací. Teprve v tomto okamžiku bude reklama přínosem pro zákazníka a přinese užitek obchodníkům.