Vlastní fotogalerie za pár minut

Pomalu se blížíme k závěrečnému šestému stupni interaktivity. Před tím nás ale čeká čtvrtý a pátý stupeň. Možná překvapí, že se s těmito stupni běžně setkáváme. Bohužel, stále jen na internetu a téměř výlučně v zahraniční provenienci. Brzy uvedu několik příkladů použití těchto stupňů interaktivity přímo na prodejní ploše.

Úroveň 4: Všichni jsou tvůrci

Účast na zážitcích vyzvedne uživatele k hlubšímu zásahu do dění. Při těchto aktivitách se uživatelé přímo podílí na tvorbě originálního obsahu a informací k následnému personalizování vlastních zážitků. Tento uživatelem generovaný obsah následně vytváří množství zážitků pro další uživatele. Bez tohoto by všeobecně nemohli existovat zážitky. Online stránky pro sdílení fotografií, videí, sítě přátel, osobních zájmů, webové navigátory a podobně, to vše jsou kompletně účastnické aktivity. Tvůrci těchto komunit poskytují jednoduché kolekce (fotek, videí, textů, postojů…), které mohou být zveřejněné. Opravdoví tvůrci zážitků jsou uživatelé vlastních výtvorů.

Úžasná schopnost při účasti na zážitcích je skrytá ve snaze účastníka zviditelnit vlastní dílo, což je přirozená lidská vlastnost. Skutečnost, že všechny druhy obsahu od jednoho účastníka k dalším spoluúčastníkům vedou k zainteresování ostatních, je spouštěč společenských instinktů – sdílení zkušeností a zážitků. Obsah se tak stává více osobním a přesvědčivým. Možnost sdílet vlastní představy působí blahodárně na ego a znamená vklad do budoucnosti. Často tato zkušenost přitahuje do komunity ostatní uživatele, a ne jen pro sdílení svých zkušeností, ale už pro samotnou účast.

Úroveň 5: Kolektivní dílo v sociální síti

Velmi poutavé podílnictví, nebo účast na zážitku vede k interaktivitě mezi uživateli. Digitální interaktivita je velice silná, protože přináší schůdnou cestu k napodobování postojů ve skupině. Ale reálné lidské chování takto stále nemůže být zrcadleno. Takže když aktivity vedou lidi k přímé interakci jednoho jedince s druhým, stále je zde prostor pro další úroveň interakce. A znovu může být interakce spojená s lidskými instinkty pro sociální soudržnost, soutěžením, rozvojem fantazie a podobně. Multiplayerové hry a interaktivní webové stránky s časovou posloupností jsou v tomto směru kolektivním dílem.

Aktivity na úrovni kolektivního díla mohou znásobit sílu jednotlivých účastníků a posunout tak jednotlivé účastníky společně na další metu. Pokud je skupina kvalitně organizovaná a rozmanitost názorů a postojů je veliká, poté tato komunita může vytvořit společnou „moudrost“. Tato kolektivní moudrost může vygenerovat působivé výsledky, ve které jednotlivec, či malá skupina nemůže doufat. Tento kolektivní obsah je přínosnější, než suma jednotlivých nápadů a stává se více, než je pouhou zábavou. Zvyšuje též potenciál jednotlivců skupiny.